ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ บุญสม
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิลุบล ช่วงโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :