ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางรังสิมา ลักษณานุรักษ์
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :