กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุดารัตน์ อุเทนสุด
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0801661589
อีเมล์ : namenoi03@hotmail.com

นางสาวนพรัตน์ สิงห์โห